Visa sortimenta saules kolektori ražoti pēc Latvijas Ekoloģijas pasūtījuma Polijā. Visiem saules kolektoriem ir Solar Keymark sertifikāts.

Alternatīvā enerģija – kopums uzlabotas ražošanas metodes pārraidei un izmantošanai, ir interesanti, jo rentabilitātes to lietošanai zema riska rada kaitējumu videi.
Alternatīvā enerģijas avots ir atjaunojams resurss, tas ir ekonomisks un videi draudzīgs, un aizvieto tradicionālos enerģijas avotus funkcionējošas naftu, dabas gāzi un ogles. Saules kolektori un saules paneļi darbojas, pateicoties saules infrasarkano (siltuma) starojumu.